Evidencija opreme na projektu e-Škole.


Prijava

Aplikacija oprema namijenjena je administratorima škola (administratori imenika i/ili resursa) za evidenciju računala i druge opreme nabavljene projektom e-Skole https://www.e-skole.hr/ od strane CARNET-a, a koju koriste odgojno-obrazovni djelatnici. CARNET-ov helpdesk pruža tehničku podršku korisnicima za prijavu i rad u aplikaciji.

Helpdesk možete kontaktirati radnim danom od 8 do 20 sati, elektroničkom poštom na adresu helpdesk@skole.hr ili telefonom na broj +385 1 6661 500.

CARNET Logo